Sistem Desteği

Profesyonelliğin ve güvenin mükemmel uyumu. Binanız bizimle sorunsuz bir geleceğe adım atsın!

Bu seçenekte genel kurulunuzun bu yönde alacağı kararın Şirketimize iletilmesini takiben internet sitemizde apartmanınız ile ilgili giriş ve yetkilendirmeler yapılacaktır.
Bu aşamadan sonra yöneticiniz kendisine ulaştıracağımız şifrelerle apartman defterlerinin tutulması, gelir ve giderlerin sisteme girilmesi işlemlerini kendisi yapabilecektir. Bu işlemlerin düzenli olarak yapılması halinde; bu işler ile ilgili çok daha az zaman harcayacak, yaptığı işlemlerin tüm malik ve sakinlerce incelenebilmesini yani şeffaflığı sağlayabilecektir.

Zorunlu olduğu işlemler

  • Müşteri İletişim ve Destek Hattı: Müşterilerin herhangi bir sorun, talep veya şikayetlerini iletebilecekleri ulaşılabilir bir iletişim ve destek hattı sağlanması.

  • Acil Durum Yönetimi: Acil durumlar için hazırlıklı olunması ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için acil durum planlarının oluşturulması ve uygulanması.

  • Güvenlik Sistemi: Binaların güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik sistemlerinin kurulması ve sürekli olarak izlenmesi, güvenlik personelinin eğitilmesi.

  • Teknolojik Altyapı: İş süreçlerini daha verimli hale getirmek için gerekli olan teknolojik altyapının sağlanması, bina yönetimi yazılımlarının kullanılması ve sürekli olarak güncellenmesi.

  • Mali İşlemler Yönetimi: Kiracıların kira ödemelerinin takibi, faturalandırma işlemlerinin yapılması ve mali raporların düzenli olarak hazırlanması için bir sistem oluşturulması.

  • Bakım ve Onarım Takibi: Binaların bakım ve onarım işlemlerinin takip edilmesi, periyodik bakım planlarının oluşturulması ve işlerin zamanında ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir sistem kurulması.

Merak ettikleriniz mi var?

Hızlı İşlemler