Yönetim Danışmanlığı

Profesyonelliğin ve güvenin mükemmel uyumu. Binanız bizimle sorunsuz bir geleceğe adım atsın!

Apartman/sitenizde/iş hanınızda seçilen yöneticinizin yapmak zorunda olduğu ve zaman alıcı işler Şirketimiz tarafından üstlenilecektir.
Bu alternatifte yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olup, Şirketimiz;

Zorunlu olduğu işlemler

  • Her hafta apartman yöneticisinden alınacak gider ve gelir bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlayacak,
  • Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarını takip edecek,
  • Aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak hazırlayarak yöneticinize ulaştıracak,
  • Apartmanınız görevlisi ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri, vizite kağıtlarını hazırlayacak ve bunları yöneticinize ulaştıracak,
  • Apartman sakinleri ve kat malikleri için tanımlanacak kullanıcı adları ve şifreleri yönetici kanalı ile apartmandaki ilgililere ulaştıracak, verilerin internet tabanlı programımıza girilmesini ve ayda en az 4 kez bilgilerin güncellenmesini sağlayacaktır.

Merak ettikleriniz mi var?

Hızlı İşlemler